www.cisteniuvas.cz

www.cisteniuvas.cz - Způsob čištění, technologie čištění (28.09.2023 - 22:09)

Způsob čištění, technologie čištění

Čištění provádím tzv. mokrou cestou extraktorem značky Kärcher. Čistící stroje od uvedeného výrobce se ve své třídě řadí vždy mezi nejlepší.

Přípravek používám taktéž od firmy Kärcher nově Purex. Jsou speciálně vyvinuty pro mnou používaný čistící stroj a pro daný způsob čištění. Proto jsou mnou dosahované výsledky čištění velmi dobré ve vztahu k Vašim nákladům za mé služby.

Vlastní čištění probíhá následujícím způsobem ve čtyrech krocích:

  • na čištěnou plochu aplikuji pomocí extraktoru vodní roztok s čistícím přípravkem a nechávám jej 2 až 5 minut (dle míry znečištění) působit
  • poté probíhá vlastní intenzivní čištění působením vodního roztoku s čistícím přípravkem, jenž je v tomto momentě zároveň odsáván
  • v dalším kroku je na čištěnou plochu opětovně nanášen vodní roztok s čistícím přípravkem a zároveň je rovnoměrně odsávám při plynulém pohybu hubice extraktoru
  • v posledním kroku je čištěná plocha již pouze nasucho odsávána hubicí extraktoru.

Takto ošetřený povrch je již následující den suchý a provozuschopný.